من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

خوشبختی

سه‌شنبه 9 آذر 1389 ساعت 08:42 ق.ظ

آیا خوشبختی فقط یک کلمه است که من و تو... همه به دنبال آنیم ؟
یا خوشبختی یه پرسش یک کلمه ایست و (ی) آن تو را خطاب قرار می دهد؟ 
یا خوشبختی دو کلمه است که می پرسد آیا تو بخت خوشی داری؟

 در گودر دنبال کنید