من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

نفرین

دوشنبه 15 آذر 1389 ساعت 11:37 ب.ظ

آنکه از چشم تو انداخت مرا بی تقصیر   

چشــم دارم به همــین درد گــرفتار آید

 در گودر دنبال کنید