من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

شعر های نسل جدید

دوشنبه 29 آذر 1389 ساعت 11:59 ق.ظ

هر کجا هستم باشم به کسی مربوط نیست

هر کجا میروم از دود هوا آکندست

بوی بنزین گران میدهد این شهر شما

آسمان مال خودت

 در گودر دنبال کنید