من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

تضاد

دوشنبه 6 دی 1389 ساعت 04:28 ب.ظ

شنیده ها ازین حکایت میکند که .........کَر شدی دوست من

 در گودر دنبال کنید