من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

یارانه بیداری

سه‌شنبه 7 دی 1389 ساعت 10:35 ب.ظ
کاش یارانه بیداری ما رو قطع میکردن یه مدت می خوابیدیم

 در گودر دنبال کنید