من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

قرار بعدی

جمعه 6 اسفند 1389 ساعت 01:47 ب.ظ
بیا دوباره قرار دیداری بگذاریم تو مثل همیشه نیا و زیر پای من سبز شود ...قرار بعدی در کویر 

 در گودر دنبال کنید