من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

شیرین

شنبه 14 اسفند 1389 ساعت 01:41 ق.ظ

چقدر شیرینی گفته شده قبل از خوردنت انسولین بزنم

 در گودر دنبال کنید