من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

دل تنگ

یکشنبه 15 اسفند 1389 ساعت 08:59 ب.ظ

نمی دانم دل من برای تو تنگ شده یا تو برای دل من بزرگ شدی

 در گودر دنبال کنید