من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

دعای 13 به در اینترنتی

شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 02:14 ب.ظ
آیکون من به روی تو آیکون تو به روی من

 در گودر دنبال کنید