من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

غروب یا سحر مسئله اینست

جمعه 23 اردیبهشت 1390 ساعت 11:50 ق.ظ

مهم نیست غروبی باشد یا نباشد چشم کسی غروب کند یا خورشیدی مهم اینست که بعد از غروب آیا سحری خواهد آمد یا نه!!!

 در گودر دنبال کنید