من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

مرا به حساب بیاور

چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390 ساعت 06:51 ق.ظ

مثل جوجه ها شدم به امید اینکه مرا حساب کنند در انتظارم تا پاییز به انتها برسد

 در گودر دنبال کنید