من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

اشتباه

چهارشنبه 22 تیر 1390 ساعت 10:17 ب.ظ
انقدر هواتو داشتم که نفهمیدم چطور زمین خوردی !!!

 در گودر دنبال کنید