من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

متعصبانه

یکشنبه 26 تیر 1390 ساعت 12:45 ب.ظ
چای قند پهلو را هورت میکشم به کوری چشم هر چی هات چاکلته

 در گودر دنبال کنید