من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

فراز و نشیب

یکشنبه 9 مرداد 1390 ساعت 03:46 ب.ظ
سرپایینی تو زندگی خیلی خوبه از آدمایی که سر بالا با آدم صحبت میکنن خوشم نمیاد

 در گودر دنبال کنید