من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

بی امکانات

چهارشنبه 12 مرداد 1390 ساعت 06:57 ق.ظ

دشمن دانا هم نداریم که ما رو بلند کنه ببینیم اون بالا ها چه خبره

 در گودر دنبال کنید