من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

2 روغ

جمعه 21 مرداد 1390 ساعت 05:08 ب.ظ

باصداقت ترین افراد که ادعا می کنند در زندگی دُروغ نمیگن . حتما یه روغ میگن 

 در گودر دنبال کنید