من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

شمارش معکوس

پنج‌شنبه 3 شهریور 1390 ساعت 12:03 ب.ظ

 5ست دارم . 4 ست دارم .3 ست دارم . دو ست دارم 

 در گودر دنبال کنید