من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

عبادت

شنبه 5 شهریور 1390 ساعت 04:41 ب.ظ

وسط عبادت کردن من چرا میای تو آخه بی حیا!!!
توضیحات : خواب مومن عبادته

 در گودر دنبال کنید