من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

رد پا

دوشنبه 14 شهریور 1390 ساعت 02:20 ب.ظ

 ردپای تو رو می تونم تو همه لحظات زندگیم ببینم . 

(بخشی از نامه یک هزارپا به نامزدش)

 در گودر دنبال کنید