من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

نوشابه

یکشنبه 20 شهریور 1390 ساعت 11:18 ب.ظ
از وقتی یارانه ها رو با هدف کردن نوشابه هم شده توش آبه . دیگه مثل قدیما کف نمیکنه . بی گاز شده

 در گودر دنبال کنید