من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

قاصدک

یکشنبه 27 شهریور 1390 ساعت 12:44 ق.ظ

قاصدک های خپل پستچی خوبی نیستند

 در گودر دنبال کنید