من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

درست مصرف کنیم..

یکشنبه 27 شهریور 1390 ساعت 06:28 ب.ظ

کاش همه آدما کاتالوگ داشتن اونوقت قبل از استفاده اول راهنماشو می خوندی بعد درست استفاده می کردی . اونوقت گارانتیش مادام العمر میشد

 در گودر دنبال کنید