من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

نکته مهم

چهارشنبه 6 مهر 1390 ساعت 11:23 ب.ظ
می خوام یه سطل پر رنگ زرد فسفری بپاشم بهت از سر تا پات های لایت بشه..تو زندگیم نکته مهمی هستی

 در گودر دنبال کنید