من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

دیزی

شنبه 16 مهر 1390 ساعت 06:25 ب.ظ
در دیزی بازه ببندش سرد میشه از دهن میفته

 در گودر دنبال کنید