من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

پسته

یکشنبه 17 مهر 1390 ساعت 08:47 ب.ظ
همیشه خندیدن خوب نیست بعضی وقتا خندون بودن باعث فنا شدن میشه مثل پسته

 در گودر دنبال کنید