من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

دفتر الکترونیک

شنبه 23 مهر 1390 ساعت 12:14 ق.ظ

قدیما یه دفتری داشتیم هر روز باز و بستش می کردیم توش چیز میز مینوشتیم الان میزاریم رو sleep یا عجله داریم hibernate...حوصله هم نداشتیم SHUT DOWN 

 در گودر دنبال کنید