من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

سرعتم آرزوست

شنبه 23 مهر 1390 ساعت 07:02 ق.ظ

بابام پشت چراغ قرمز عمرش تلف شد ما هم اونجا هم پشت این آیکون دیال آپ ...د  بیار بالا لامصب....

 در گودر دنبال کنید