من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

ساعت

چهارشنبه 27 مهر 1390 ساعت 11:03 ب.ظ

مثل ساعت باش اگه میپیچی یه مدل بچرخ....تو که همش تو پیچی

 در گودر دنبال کنید