من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

iPod

جمعه 29 مهر 1390 ساعت 10:51 ق.ظ
آی پدتیم . نوک انگشتی هم به ما بزن 

 در گودر دنبال کنید