من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

به یاد سهراب

یکشنبه 1 آبان 1390 ساعت 10:54 ب.ظ

آب را گل بُکنید.... می خوام ماهی بگیرم 


آب را گل نکنید.... تصفیه شدش حیـــــفه

 در گودر دنبال کنید