من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

آقا اجازه

یکشنبه 22 آبان 1390 ساعت 08:48 ق.ظ
این گوشیای بی سیم تلفن رو که میبینم یاد یکی از همکلاسیای دبستانم میفتم که همیشه خدا دستشویی داشت این انگشتش همیشه بلند بود

 در گودر دنبال کنید