من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

دختر مامانی

دوشنبه 23 آبان 1390 ساعت 06:33 ب.ظ

خواستگار : شما تو زندگی چی رو بیشتر می پسندین؟؟

دختر : پسندم آنچه را مامان پسندد

 در گودر دنبال کنید