من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

پایه

چهارشنبه 25 آبان 1390 ساعت 01:18 ب.ظ

میگه پایه ای بریم سینما . میگم بریم

میگه پایه ای بریم رستوران . میگم بریم

میگه پایه ای بریم کوه . میگم بریم

میگه پایه ای فوتبال بزنیم . میگم بریم

میگه شما 4 پایه ای ؟؟؟؟

 در گودر دنبال کنید