من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

گل بود و به سبزه نیز...

پنج‌شنبه 3 آذر 1390 ساعت 09:57 ق.ظ

به یک نفر سبزه جهت آراستن خود نیازمندیم

امضا:گل آقا

 در گودر دنبال کنید