من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

تلخ ...

شنبه 19 آذر 1390 ساعت 07:42 ب.ظ
چرا میگن تلخه مثل زهر مار نمیگن تلخه مثل قهوه ...همه جا پارتی بازیه دیگه

 در گودر دنبال کنید