من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

بابا بی خیال ...

جمعه 25 آذر 1390 ساعت 01:01 ب.ظ

ته خالی بندی در ادبیات عاشقانه یعنی این .. .

هزار بار اومدم نبودی

گرفتار اومدم نبودی

 در گودر دنبال کنید