من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

هزاره لمسی

دوشنبه 5 دی 1390 ساعت 01:07 ق.ظ
ما که ندیدیم ولی میگن تو خارجه همه وسایلشون داره "لمسی" میشه...

خاک تو سر بی حیاشون کنه

 در گودر دنبال کنید