من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

گل . . .

دوشنبه 5 دی 1390 ساعت 06:37 ب.ظ
همه دنبال گل زدنن حواسشون به اینه گل نخورن . کسی نمی خواد گل

باشه..البته خوب شاید دلیلش یه سری گاو باشن که گل خوار هستن

 در گودر دنبال کنید