من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

دختر خوب

دوشنبه 5 دی 1390 ساعت 11:25 ب.ظ

دختر : تو کجا میتونی یه دختر خوب مثل من پیدا کنی ؟

پسر : دختر خوب فروشی

 در گودر دنبال کنید