من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

دروغگوی گرگ

جمعه 9 دی 1390 ساعت 11:51 ب.ظ
چوپان دورغگوی ده ما تازگی ها گرگ شده است...بیچاره گوسفندان

 در گودر دنبال کنید