من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

افتادگی آموز

شنبه 10 دی 1390 ساعت 02:48 ب.ظ
پسر لقمان حکیم : بابایی من افتادگی از کی بیاموزم

خود لقمان حکیم : از بدلکاران

 در گودر دنبال کنید