من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

جنگ نابرابر

چهارشنبه 14 دی 1390 ساعت 06:43 ب.ظ
کمانِ ابرو داری و تیرِ مژگان . . .

چه مسلحانه به جنگ دست های خالی من آمده ای

 در گودر دنبال کنید