من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

بابای ناباب

شنبه 17 دی 1390 ساعت 12:45 ق.ظ
یکی از آرزوهای بچگیم این بود که ماشین مشتی ممدلی رو که نه بوق داشت و نه صندلی رو از نزدیک ببینم . البته بابام چند بار قول داده بود منو ببره ببینمش .

 در گودر دنبال کنید