من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

نــفــســـم

چهارشنبه 12 بهمن 1390 ساعت 12:15 ق.ظ
بعضی وقت ها آدم هایی بی هوا تو زندگیت میان که وقتی میرن انگاری هوایی برای نفس کشیدن نداری انگار تو بی هوا شدی

 در گودر دنبال کنید