من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

آشنایی

جمعه 21 بهمن 1390 ساعت 05:27 ب.ظ

- شما زیباترین بره ای هستین که تا حالا دیدم ؟
ـ ببخشین شما ؟
- باران دیده هستم . گرگ باران دیده

 در گودر دنبال کنید