X
تبلیغات
رایتل
من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

من ازین بید ها نیستم

شنبه 22 بهمن 1390 ساعت 09:54 ق.ظ

به لرزیدن من خُرده مگیر . من ازین بید ها نیستم  
او مثل طوفانی بود . خانه دلم را زیر و رو کرد 

 در گودر دنبال کنید