من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

عروسکم

جمعه 28 بهمن 1390 ساعت 03:12 ب.ظ

خیلی وقتست بی خواب شده ام کسی نیست سرم را روی پاهایش بگذارم . کسی نیست موهایم را با دست هایش شانه کند . تو که می دانی من بدون عروسکم خوابم نمی بَرد ...برگرد

 در گودر دنبال کنید