من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

دل آیینه

چهارشنبه 3 اسفند 1390 ساعت 02:47 ب.ظ

بعضیا دلشون مثل آیینه س .
بشکنی یَک صدای با حالی میده... جیری ی ی ی نگ

 در گودر دنبال کنید