من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

زیر و رو

چهارشنبه 16 فروردین 1391 ساعت 10:55 ق.ظ

مثل یک مرد روی پاهایم ایستاده ام و زیر حرفم میزنم

 در گودر دنبال کنید