من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

زنگ ها

شنبه 19 فروردین 1391 ساعت 02:47 ب.ظ
روزگاری زنگ ها هیجان زده ام میکردند پشت در یا پشت تلفن تو بودی 
 و حالا صدای زنگ sms نگرانم می کند 
شاید خداحافظی تو باشد

 در گودر دنبال کنید